Ideoi, äänestä ja vaikuta – 10 000 euroa käytettävissä!

Osallistuvan budjetoinnin äänestys

Äänestys toteutetaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 5.-25.8.2019.

Teuva on ottanut käyttöön uuden tavan osallistua ja vaikuttaa. Osallistuvassa budjetoinnissa pääset päättämään yhteisistä varoista. Käytössä on 10 000 euroa vuonna 2019. Tule mukaan ideoimaan, jalostamaan, äänestämään ja toteuttamaan sinun ja muiden asukkaiden ehdotuksia.

Ideahaku 10.4.–5.5.2019

Kerro ideasi. Ideoita haetaan Teuvan kuntastrategian painotuksen mukaisesti, eli niiden tulee kohdistua lapsiin ja nuoriin. Ideoiden toivotaan olevan hankkeita tai toimenpiteitä, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

Ehdotuksissa ideoiksi tulee ottaa huomioon, että niiden

• tulee toteutua Teuvalla
• tulee olla toteutettavissa enintään osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron rahoituksella.

Pohdithan mahdollisuuksien mukaan idean esittämisen yhteydessä seuraavia kysymyksiä

• mitä tehdään, milloin ja missä?
• kenen kanssa idean voisi toteuttaa? Esim. yhdistys, kunta, oppilaitos, kaikki yhdessä, kylän asukkaat, lapsiperheet, työikäiset, eläkeläiset...
• mitä idean toteuttaminen vaatisi? Esimerkiksi rahaa, henkilötyötä, vapaaehtoisia, tiloja...
• mitä vaikutuksia idean toteuttamisella on?
• kuinka moneen kuntalaiseen idean toteuttaminen vaikuttaa?

Yhteistyöstäminen ja ideoiden jatkojalostus

Teuvan hyvinvointivaliokunta toimii ideoiden käsittelyssä esiraatina. Tavoitteena on muodostaa ideoista toteuttamiskelpoisia projekteja, jotka etenevät äänestysvaiheeseen asti. Osa ideoista voi karsiutua tässä vaiheessa, mikäli ne eivät esimerkiksi vastaa osallistuvan budjetoinnin tavoitteita. Ideoille lasketaan myös karkea budjettiarvio.

Ideointiaika on päättynyt. Kiitos kaikille idean jättäneille.

Ideat menevät seuraavaksi hyvinvointivaliokunnan esiraatiin ja etenevät tämän jälkeen äänestysvaiheeseen.

Osallistuvan budjetoinnin äänestys

Äänestys toteutetaan Teuvan kunnan verkkosivuilla 5.-25.8.2019.

Tulosten julkaisu

Kunnanhallitus hyväksyy eniten ääniä saaneen idean ja mahdollisesti muita ideoita määrärahan puitteissa.

Tulokset julkaistaan äänestyksen jälkeen ja suosituimmat ideat lähtevät toteutukseen. Ideoiden toteutukseen tarvitaan myös kuntalaisia mukaan.