Henkilörekisteriselosteet

Henkilötietolain 523/1999 ja 986/2000 (muutos) mukaan henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat esim. nimi- ja osoitetiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja tallettaa esim. kun rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välillä on asiallinen yhteys kuten asiakassuhde, palvelussuhde tai oppilassuhde, jonka rekisteröity voi oman asiointinsa perusteella tietää. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn voi perustua myös laissa säädettyyn tehtävään tai käsittelystä on säädetty laissa.

Jokaisella on pyynnöstään yleensä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu eri rekisterinpitäjien henkilörekistereihin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Pyyntö esitetään henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Rekisterinpitäjän tulee laatia jokaisesta eri henkilörekisteristä henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Teuvan kunnassa henkilötietoja kirjataan seuraaviin rekistereihin:

Hallinto
Myyntireskontran ja ostoreskontran toimittajatiedot  
Sidonnaisuusrekisteri

Hyvinvointipalvelut
Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste
Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietosuojaseloste
Iltapäivätoimintaan osallistuvien rekisteri
Nuorisotilan asiakasrekisteri
Opiskelijarekisteri, kansalaisopisto
Opettajarekisteri, kansalaisopisto
Opettajarekisteri, koulutoimi
Oppilasrekisteri, koulutoimi
Opettajarekisteri, lukio
Oppilasrekisteri, lukio
Opettajarekisteri, yhtenäiskoulu
Oppilasrekisteri, yhtenäiskoulu
Opettajarekisteri, eläkeläisopettajat, yhtenäiskoulu
Pro Cosona, päivähoito
Pro Consona, päivähoito, mukana mobiiliratkaisu

Yhdyskuntarakenne
Kiinteistöjen omistajarekisteri
Maa-ainesluvan saajien rekisteri
Rakennusluparekisteri
Rakennus- ja huoneistorekisteri