Rekisteröidyn informointi

EU-tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröidyn informointi

 

Teuvan kunnassa henkilötietoja kirjataan seuraaviin mm. rekistereihin:

Hallinto
Myyntireskontran ja ostoreskontran toimittajatiedot  
Sidonnaisuusrekisteri

Hyvinvointipalvelut
Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste
Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietosuojaseloste
Nuorisotilan asiakasrekisteri
Opiskelijarekisteri, kansalaisopisto
Opettajarekisteri, kansalaisopisto
Opettajarekisteri, koulutoimi
Oppilasrekisteri, koulutoimi
Opettajarekisteri, lukio
Oppilasrekisteri, lukio
Opettajarekisteri, yhtenäiskoulu
Oppilasrekisteri, yhtenäiskoulu
Opettajarekisteri, eläkeläisopettajat, yhtenäiskoulu
Pro Cosona, päivähoito
Pro Consona, päivähoito, mukana mobiiliratkaisu

Yhdyskuntarakenne
Kiinteistöjen omistajarekisteri
Maa-ainesluvan saajien rekisteri
Rakennusluparekisteri
Rakennus- ja huoneistorekisteri