Presidentinvaali 2018

Tasavallan presidentin vaali

toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 klo 9-20 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018 klo 9-20.

 

Äänestysalueet ja -paikat

Keskustaajama, Teuvan Kulttuuritalo Orrela, Porvarintie 51

 

Ennakkoäänestys
   
Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 17. - 23.1.2018. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 31.1. - 6.2.2018. Teuvalla ennakkoäänestyspaikkana ovat kunnan toimitilat osoit-teessa Porvarintie 20 A 3 (Nouseva Kuohu). Tiloihin pääsee pyörätuolilla.
     
Ennakkoäänestysajat:
-    keskiviikko - perjantai 17. - 19.1.2018 klo 10 - 17
-    lauantai - sunnuntai 20. - 21.1.2018 klo 10 - 14
-    maanantai - tiistai 22. - 23.1.2018 klo 10 - 20

Tarvittaessa toisen vaalin ennakkoäänestysajat:
-    keskiviikko - perjantai 31.1. - 2.2.2018 klo 10 - 17
-    lauantai - sunnuntai 3. - 4.2.2018 klo 10 - 14
-    maanantai - tiistai 5.- 6.2.2018 klo 10 - 20

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole välttämätön.

 

Kotiäänestys
 
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan kotikunnassaan.
 
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu joko kirjallisesti tai puhelimitse ensimmäisessä vaalissa viimeistään tiistaina 16.1.2018 (mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään 30.1.2018) ennen klo 16 keskusvaalilautakunnalle yhteispalvelupisteeseen, puh. 040 770 3000. Samalla kertaa voi ilmoittautua molempien vaalien kotiäänestykseen. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen äänestäjän valitsema henkilö.

 

Laitosäänestys
 
Vaalitoimikunta järjestää sairaalassa ja muissa laitoksissa (mm. palvelukodeissa) ennakkoäänestyksen, josta tarkemmat tiedot ao. laitoksissa.

 

Tietoa presidentinvaalin ulkomainonnasta

Teuvan kunnan keskusvaalilautakunnan kokoonpano

 

Oikeusministeriön vaalisivut www.vaalit.fi