10.04.2019

Kuntalaiset pääsevät ideoimaan, äänestämään ja vaikuttamaan - Teuvalla kokeillaan osallistuvaa budjetointia 10 000 eurolla

Kuntalaiset pääsevät ideoimaan, äänestämään ja vaikuttamaan – Teuvalla kokeillaan osallistuvaa budjetointia 10 000 eurolla

Teuvan kunnassa kokeillaan ensimmäisen kerran osallistuvaa budjetointia vuonna 2019. Kunnanhallitus hyväksyi maanantai-illan 8.4.2019 kokouksessaan osallistuvan budjetoinnin toteuttamistavan ja aikataulutuksen. Tässä on 10 kysymystä ja vastausta osallistuvasta budjetoinnista Teuvalla.

 

  1. Mitä on osallistuva budjetointi?

Kuntaliiton laatimassa osallistuvaa budjetointia esittelevässä materiaalissa kerrotaan, että osallistuva budjetointi on mielenkiintoinen, Suomessa vielä uusi tapa ottaa kuntalaiset mukaan kunnan talouden suunnitteluun. Kesäkuussa 2017 voimaan astuneen kuntalain 22 § kannustaa sen soveltamiseen. Pykälässä sanotaan, että asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää järjestämällä mahdollisuuksia osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Osallistuva budjetointi tarkoittaa talouden ja demokratian yhdistämistä. Asukkaat otetaan siinä mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudelliset resurssit käytetään, mutta myös yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää. Sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin.

 

  1. Miten Teuvalla on valmistauduttu osallistuvaan budjetointiin?

Teuvan kunnanvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2019 on varattu 10 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin. Talousarviossa todetaan, että osallisuus ja osallistaminen ovat muutenkin keskeisiä teemoja Teuvan toiminnassa tänä vuonna. Osallistuvassa budjetoinnissa päätetään yhteisistä varoista.

 

  1. Millainen on ”Teuvan malli” osallistuvan budjetoinnin toteuttamiseen?

Tiivistetysti malli on sellainen, että Teuvalla on varattu 10 000 euroa osallistuvaan budjetointiin. Tämä summa käytetään kuntalaisten pienten, yhteisöllisyyttä lisäävien ideoiden toteuttamiseen, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin. Jotta kaikki pääsevät halutessaan vaikuttamaan, järjestetään kaikille avoin ideoiden kerääminen. Ideat tutkitaan ja niille määritellään kustannustaso. Tämän jälkeen järjestetään kunnan verkkosivuilla äänestys toteuttamiskelpoisista ideoista, joista budjetin rajoissa yksi tai useampi toteutetaan.

 

  1. Miten kuntalainen voi konkreettisesti osallistua?

Ensimmäisen kerran huhti-toukokuussa, jolloin ideoidaan ehdotuksia budjetin käytöstä. Toisen kerran pääsee vaikuttamaan, kun ideoiden toteuttamisesta järjestetään äänestys elokuussa. Mitä todennäköisimmin myös ideoiden toteuttamiseen tarvitaan kuntalaisia mukaan.

 

  1. Milloin ja minne idean voi jättää?

Ideahaku on käynnissä 10.4.–5.5.2019 välisen ajan.

Helpoin tapa idean jättämiseen on täyttää lomake kunnan verkkosivuilla osoitteessa teuva.fi/osallistu. Idean voi jättää myös täyttämällä paperilomakkeen kirjastossa, uimahallilla ja kunnan asiointipisteessä Teakin toimitiloissa (Rasintie 1 A). Ideoita kerätään myös mm. päiväkodeissa ja kouluissa.

 

  1. Onko ideoinnilla rajoitteita?

Ideoita haetaan Teuvan kuntastrategian painotuksen mukaisesti, eli niiden tulee kohdistua lapsiin ja nuoriin. Ideoiden toivotaan olevan hankkeita tai toimenpiteitä, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

 

  1. Mitä muuta tulee ottaa huomioon, kun jättää idean?

Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon, että niiden

•tulee toteutua Teuvalla

•tulee olla toteutettavissa enintään osallistuvan budjetoinnin 10 000 euron rahoituksella.

 

Idean esittämisen yhteydessä kannustetaan myös mahdollisuuksien mukaan pohtimaan seuraavia kysymyksiä

• Mitä tehdään, milloin ja missä?

• Kenen kanssa idean voisi toteuttaa? Esimerkiksi yhdistys, kunta, oppilaitos, kaikki yhdessä, kylän asukkaat, lapsiperheet, työikäiset, eläkeläiset...

•Mitä idean toteuttaminen vaatisi? Esimerkiksi rahaa, henkilötyötä, vapaaehtoisia, tiloja...

•Mitä vaikutuksia idean toteuttamisella on?

•Kuinka moneen kuntalaiseen idean toteuttaminen vaikuttaa?

 

  1. Miten ideoita käsitellään?

Teuvan hyvinvointivaliokunta toimii touko-kesäkuussa ideoiden käsittelyssä esiraatina. Tavoitteena on muodostaa saapuneista ideoista toteuttamiskelpoisia projekteja, jotka etenevät äänestysvaiheeseen asti. Osa ideoista voi karsiutua tässä vaiheessa, mikäli ne eivät esimerkiksi vastaa osallistuvan budjetoinnin tavoitteita. Ideoille lasketaan myös karkea budjettiarvio.

 

  1. Milloin pääsee äänestämään toteutettavasta ideasta?

Äänestys toteutetaan Teuvan kunnan verkkosivuilla elokuussa eli 5.-25.8.2019.

 

  1. Kuka päättää mitkä ideat pääsevät toteutukseen?

Kunnanhallitus hyväksyy eniten ääniä saaneen idean toteutettavaksi. Ja mahdollisesti muitakin ideoita käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

Tulokset julkaistaan äänestyksen jälkeen ja suosituimmat ideat lähtevät toteutukseen. Ideoiden toteutukseen tarvitaan myös kuntalaisia mukaan.

 

Lisätiedot:
kunnanjohtaja Veli Nummela, p. 046 850 7700, veli.nummela@teuva.fi
vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505, pia.valtonen@teuva.fi

teuva.fi/osallistu