15.03.2023

Millaisen kirjaston haluat Teuvalle?

Teuvan kunta on lähtenyt selvittämään kirjastorakennuksen toimivuuden edistämistä nykyaikaiseen kirjastokäyttöön soveltuvammaksi. Hankaluutena tällä hetkellä on tilanpuute kirjastossa sekä kahdessa kerroksessa oleva toiminta. Omatoimikäytön toimivuuden sekä nykyaikaisille kirjastoille asetettujen vaateiden täyttämisen kannalta kaksikerroksinen kirjastorakennus ei ole otollinen. 

Kirjaston ajanmukaistamisen on katsottu tarvitsevan laajennusta ja monikäyttömahdollisuuksien lisäämistä. Kunnalla on kirjastopalveluiden lisäksi tarvetta monitoimitilalle, jota voitaisiin käyttää sekä tapahtumatilana että kohtaamistilana mm. yhdistysten käyttöön.

Selvitämme nyt kyselyn avulla kuntalaisten näkemyksiä kirjastotoiminnasta ja heidän toiveitaan kirjaston palveluiden suhteen. Haluamme tietää millaisista palveluista kuntalaiset olisivat kiinnostuneita.

Toivommekin, että mahdollisimman moni kuntalaisista vastaisi kyselyyn. Vastauksia toivotaan myös sellaisilta kuntalaisilta, jotka eivät käytä tällä hetkellä kirjaston palveluita.

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä. Kyselyyn voit vastata 15.3.-14.4.2023 välisenä aikana.

Paperisia kyselylomakkeita löytyy kirjastolta, uimahallilta ja kunnan asiointipisteestä.

Kyselyn lisäksi teemme syvempiä haastatteluja kuntalaisille. Voit ilmoittaa halukkuutesi puhelinhaastatteluun ilmoittamalla puhelinnumerosi ja nimesi kyselyn lopussa tai sähköpostitse heidi.tarkka@teuva.fi .