22.02.2021

Tarjouspyyntö: etyyli-glykoli lämmöntalteenottopatterista tai pattereista asennettuna

Teuvan kunnan yhdyskuntarakennetoimiala pyytää tarjoustanne Teuvan Uimahalliin hankittavasta etyyli-glykoli lämmöntalteenottopatterista tai pattereista asennettuna keväällä 2020 uusittuun koneeseen.

 

Tarjoajan on tutustuttava kohteeseen haasteellisen tilan ja asennuksen vuoksi. Käynnillään tarjoaja mittaa asennustilan sekä patterille tai pattereille, ja miettii putkituksen onnistumisen. Koneen kanavistoon on jätetty tila tätä LTO patteria varten. Osan purkamalla saa patterin hyvin asennettua paikoilleen.

Tilaaja hankkii putki-, sähkö-, ja automatiikkatyön. Tarjoukseen on sisällyttävä LTO patterin lämmönsiirtoon liittyvät täyttöaineet iv-kanavan purun LTO:ta varten, haalaukset, nostot ja jätemaksut.

 

Toimitustapa: Asennettuna Teuvan uimahallille, hintaan on sisällyttävä rahti, haalaukset, nostot, vanhan IV-kanavan purun ja takaisin asennuksen tarpeen mukaan, jätemaksut ja järjestelmän täyttöön kuuluvat aineet.

 

Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen ennen tarjouksen antamista.

Kohteeseen pääsee tutustumaan maanantaina 8.3.2021 klo 13.00 – 14.00 välisenä aikana.

 

Tarjous tulee antaa perjantaihin 12.3.2021 klo 10.00 mennessä suljetussa kirjekuoressa os.: Teuvan kunta/Yhdyskuntarakennetoimiala, Rasintie 1 A, PL 25, 64701 TEUVA. Kuoreen merkintä ”Uimahallin lämmöntalteenottopatteri”

Tarjouspyyntö