Kurssimaksut ja maksuetuudet

Kansalaisopiston maksut ovat kurssikohtaisia ja määräytyvät tuntimäärän ja kustannusten perusteella. Kurssimaksujen lisäksi voidaan periä erillinen materiaalimaksu. 
Aiemmasta tavasta poiketen kurssimaksut tullaan laskuttamaan opiskelijoilta.

Kansalaisopistossa käytössä olevat maksuetuudet:

1.    Työttömät pääsevät kahdelle kurssille ilmaiseksi. Opiskelijan tulee itse ilmoittaa asiasta ilmoittautumislomakkeessa.

2.    Opetushallitus on myöntänyt Teuvan kansalaisopistolle opintoseteliavustusta, jota voidaan käyttää senioriväestön (63-vuotta täyttäneet) ja eläkkeellä olevien kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen vapaan sivistystyön tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Teuvalla avustus on käytetty kohderyhmään kuuluville opiskelijoille suoraan kurssimaksujen korvaamiseen opinto-ohjelmassa erikseen mainituilla kursseilla.