Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta
perittävät maksut

Sivistyslautakunta 2.5.2016 § 22


Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityistä tukea tarvitseville oppilaille.
Toimintaa järjestetään koulujen lukuvuosien aikana. Toimintaa ei järjestetä koulujen lomaaikoina. Toimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan hakulomakkeella.

Perusopetuslain mukaisesta koululaisten aamupäivätoiminnasta perittävä maksu on 50 €/kk ja iltapäivätoiminnasta perittävä maksu on 90 €/kk.
Elokuun osalta perittävä maksu on puolet normaalista kuukausimaksusta. Kesäkuulle ajoittuvista toimintapäivistä ei peritä maksua.

 

Maksualennus

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Alennuksen perusteena on sosiaalityöntekijän lausunto, ja sen myöntää varhaiskasvatusjohtaja.

Maksuton iltapäivätoimintapaikka myönnetään kehitysvammaiselle lapselle, jos iltapäivätoiminta on kirjattu erityishuoltosuunnitelmaan kuntouttavana toimintana.


Maksu poissaolon ajalta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu peritään aina täysimääräisenä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

  • kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa toiminnasta enemmän kuin puolet kuukauden toimintapäivistä, peritään puolet kuukausimaksusta
  • kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa toiminnasta koko kuukauden, ei kuukausimaksua peritä lainkaan
  • kun lapsi on poissa toiminnasta koko kuukauden jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet kuukausimaksusta.

 

Irtisanoutuminen

Aamu- tai iltapäivätoiminnan paikan irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kuin lapsi jää pois toiminnasta. Mikäli aamu- tai iltapäivätoiminnan paikkaa ei ole irtisanottu, peritään myös poissaolokuukausilta puolet kuukausimaksusta niin kauan, että lapsi joko irtisanotaan toiminnasta tai lapsi palaa uudelleen mukaan toimintaan.

Lisätietoja aamu- ja iltapäivätoiminnan
maksuista saa varhaiskasvatustoimistolta
puh. 050 386 4650.