01.03.2023

Eduskuntavaalit 2023

EDUSKUNTAVAALIT

 

toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023 klo 9-20

 

Äänestysalueet ja -paikat

Keskustaajaman äänestysalue, vaalipäivän äänestyspaikka on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin on esteetön käynti.

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 22.-28.3.2023. Teuvalla ennak­koäänestyspaikkana on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin pääsee pyörätuolilla.

Ennakkoäänestysajat:

  • keskiviikko - perjantai        22.-24.3.2023    klo 10 – 17
  • lauantai – sunnuntai          25.-26.3.2023    klo 10 – 14
  • maanantai – tiistai             27.-28.3.2023    klo 10 – 20

 Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole välttämätön.

 

Kotiäänestys

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes­tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai­keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan kotikunnassaan. Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu joko kirjallisesti tai puheli­mitse viimeistään tiistaina 21.3.2023 ennen klo 16 keskusvaalilautakun­nalle asiointipisteeseen, puh. 040 770 3000, os. Rasintie 1 A, PL 25, 64701 TEUVA. Ilmoituk­sen voi äänestäjän puolesta tehdä myös äänestäjän valitsema henkilö. Ilmoittautuminen kotiäänestykseen -lomake.

 

Laitosäänestys

Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksessa hoidettavana olevat henkilöt. Henkilökunta tai vierailemassa olevat henkilöt eivät voi äänestää laitoksessa.

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat laitokset:

  • Intervalli- ja kuntoutusyksikkö, Tuokkolantie 6
  • Henriikkakoti, Tuokkolantie 4
  • Päivänsiipi, Tuokkolantie 4
  • Palvelukoti Niittyleinikki, Pitkätie 29
  • Tamminiityn hoivakoti, Tammitie 2
  • Palvelukoti Tuokko, Tuokkolantie 14

Äänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka sopii laitoksen henkilökunnan kanssa, minä päivänä laitosäänestys toimitetaan. Vaalipäivistä ja –ajoista tiedottamisesta laitoksessa huolehtii vaalitoimikunta.

 

Teuva 21.2.2023                             

Keskusvaalilautakunta

 

Eduskuntavaalit 2023 -verkkosivu   (teuva.fi

Ulkomainonta eduskuntavaaleissa, Teuva

Oikeusministeriön vaalisivu   (vaalit.fi)