24.01.2020

ELY:n päätös 22.1.2020 ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta, Ristiharjunkallion tuulivoimahanke, Teuva

Kuulutus