08.05.2024

EUROPARLAMENTTIVAALIT

toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9-20.

 

Äänestysalueet ja -paikat

 

Keskustaajaman äänestysalue, vaalipäivän äänestyspaikka on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin on esteetön käynti.

 

Ennakkoäänestys

 

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.5.-4.6.2024. Teuvalla ennak­koäänestyspaikkana on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin pääsee pyörätuolilla.

 

Ennakkoäänestysajat:

                                                  -  keskiviikko - perjantai 29.-31.5.2024 klo 10 – 17

                                                   - lauantai – sunnuntai 1.-2.6.2024 klo 10 – 14

                                                   - maanantai – tiistai 3.-4.6.2024 klo 10 – 20

 

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole välttämätön.

 

Kotiäänestys

 

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes­tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai­keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan kotikunnassaan. Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu joko kirjallisesti tai puheli­mitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16 keskusvaalilautakun­nalle asiointipisteeseen, puh. 040 770 3000, os. Rasintie 1 A, PL 25, 64701 TEUVA. Ilmoituk­sen voi äänestäjän puolesta tehdä myös äänestäjän valitsema henkilö.

 

Laitosäänestys

 

Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksessa hoidettavana olevat henkilöt. Henkilökunta tai vierailemassa olevat henkilöt eivät voi äänestää laitoksessa.

 

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat laitokset:

                                                       - Henriikkakoti, Tuokkolantie 4

                                                      -  Päivänsiipi, Tuokkolantie 4

                                                      -  Palvelukoti Niittyleinikki, Pitkätie 29

                                                       - Tamminiityn hoivakoti, Tammitie 2

                                                      -  Palvelukoti Tuokko, Tuokkolantie 14

 

Äänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka sopii laitoksen henkilökunnan kanssa, minä päivänä laitosäänestys toimitetaan. Vaalipäivistä ja –ajoista tiedottamisesta laitoksessa huolehtii vaalitoimikunta.

 

Teuva 2.5.2024 Keskusvaalilautakunta

 

Kotiäänestyslomake