14.09.2021

Ilmoitus kuulutuksesta koskien Kurikan kaupungin ympäristölautakunnassa vireillä olevaa ympäristönsuojelulain mukaista lupahakemusta

Hakija: Sunrise Cruisers ry, Teollisuustie 5, 65610 Mustasaari

Dnro: YMP/2021/387/721

Asia: Botnia Dragway-kiihdytysradan (ulkona sijaitseva moottoriurheilurata) ympäristölupahakemus, Kauhajoentie 688, 66300 Jurva.

Kuulutuksen ja hakemuksen nähtävilläpito: Kurikan kaupungin ympäristölautakunta antaa yllä mainitun asian tiedoksi julkisella kuulutuksella Kurikan kaupungin verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 14.9. – 21.10.2021 Kurikan internetsivustolla www.kurikka.fi > Kaupunki ja hallinto > Viralliset kuulutukset.

 

Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.