12.01.2021

Ilmoitus suunnittelutarveratkaisu- ja rakennuslupahakemuksen vireilläolosta; kolme tuulivoimalaa Äystölle

Honkamäki Wind Farm Oy, Teknobulevardi 3-5, 01530 VANTAA, hakee kolmea erillistä suunnittelutarveratkaisua ja rakennuslupaa tuulivoimalan rakentamiseen tiloille 846-407-7-35/36, 846-407-2-67 ja 846-407-3-43 Teuvan kunnan Äystönkylään. Voimalat tulisivat Hermanninmäki – Ristiharjunkallio väliselle alueelle; rakennuspaikkojen vahvistamattomat osoitteet: Äystö-Luovankyläntie 204 (Hermanninmäki), Äystö-Luovankyläntie 286 ja Ristiharjuntie (Metsästysmajalta n. 660 m lounaaseen). Tuulivoimaloiden napakorkeus on n.165 metriä, roottorin halkaisija n. 170 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 250 metriä.

Naapureiden ja niiden kuulemiseksi, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, hakemukset ovat nähtävänä kunnan rakennusvalvontatoimistossa, os. Rasintie 1A, 64700 TEUVA ajalla 13.1. – 28.1.2020.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta tulee toimittaa rakennustarkastaja Vesa Osmolle, os. PL 25, 64701 TEUVA, tai sähköpostitse vesa.osmo@teuva.fi, viimeistään 28.1.2020 klo 15.00 mennessä.

Karttaliite, osa 1

Karttaliite, osa 2

Ote tuulivoimaselvityksestä, Ristiharjunkalliot

Piirustus 100 Ristiharjunkalliot Yleissuunnitelma

Piirustus 201 Ristiharjunkalliot Asemakuva WTG1

Piirustus 202 Ristiharjunkalliot Asemakuva WTG2

Piirustus 203 Ristiharjunkalliot Asemakuva WTG3

Ristiharjunkalliot tuulivoimaselvitys 14.09.2020 Liitteet

Ristiharjunkalliot julkisivukuvat

Tyyppipoikkileikkaus

Harustettu perustus

12.1.2021