14.08.2019

Kunnalliset ilmoitukset, toimielinten kokoukset, asiakirjojen nähtävänäpito

  TEUVAN KUNTA

 

   KUNNALLISET ILMOITUKSET

   julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

 

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

-     Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta

-     Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18

-     Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa

-     Hyvinvointivaliokunta, yhdyskuntarakennevaliokunta ja jätelautakunta kokoontuvat päättäminään ajankohtina

 

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

-     Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä

-     Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla

-     Viranomaislautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen.

-     Jätelautakunnan pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuilla kokousta seuraavan kuukauden 1. arkimaanantaina

 

    ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.