30.03.2021

Kuulutus koskien vuoden 2021 kuntavaaleja: valtuutettujen lukumäärä ja kunnallisvaalien ehdokasasettelu

KUNTAVAALIT 2021

 

Valtuutettujen lukumäärä

13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Teuvan kuntaan 27 valtuutettua ja heille varajäsenet.

 

Kuntavaalien ehdokasasettelu

Valitsijayhdistysten ja puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista koske­vat hakemukset sekä yhteislistojen ja vaaliliittojen muodostamista koskevat ilmoitukset on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään ti 4.5.2021 klo 16.00. 

Asiakirjoja vastaanottaa kunnan asiointipisteessä keskusvaalilautakunnan sihteeri Pia Valtonen ti 4.5.2021 klo 9.00 - 16.00. Mikäli edellä mainittu aika ei sovi, voi asiakir­joja jättää myös sitä ennen kunnan asiointipisteeseen, os. Rasintie 1 A, Teuva.

Ehdokashakemukset, jotka on jo jätetty, tulevat olemaan edelleen voimassa vaalien siirtymisestä huolimatta, ellei vaaliasiamies tee niihin muutoksia.

Lisätietoja puh. 040 630 2505

 

Teuva 30.3.2021                                

Keskusvaalilautakunta