31.03.2021

Liikunnan-, nuorison- ja kulttuurin toiminta-avustukset haettavana

Liikunnan-, nuorison- ja kulttuurin toiminta-avustukset 2021 julistetaan haettavaksi 30.4.2021 klo 14.00 mennessä. Toiminta-avustukset on tarkoitettu teuvalaisille yhdistyksille ja yhteisöille toimintaan sekä projekteihin ja tapahtumiin.

Toiminta-avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota yhdistyksessä tapahtuvaan aktiiviseen toimintaan, sen laatuun ja taloudellisuuteen. Painopisteenä on matalan kynnyksen harrastustoiminta ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen.

Liikuntaseurojen avustus myönnetään pääseuralle. Avustuksesta seura jakaa sopivaksi katsomansa summan jaostoille niiden toiminnan ja aktiivisuuden mukaan. Seuraavan vuoden avustustenjaon yhteydessä seura on velvollinen ilmoittamaan kunnanhallitukselle, paljonko jaostojen osuus toiminta-avustuksesta oli.

Avustushakemuskaavakkeita on saatavissa hyvinvointikoordinaattori Henna Kalliolta ja kunnan verkkosivulta.

Hakemukseen  tulee liittää seuraavat asiapaperit:

1. Toimintakertomus, tilinpäätös- ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta.

2. Toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan

3. Yhdistyksen säännöt  (uudet yhdistykset),  muutokset (vanhat yhdistykset)

Hakemukset liitteineen tulee lähettää osoitteeseen, Teuvan kunta, Vapaa-aikatoimisto,  Rasintie 1, 64700 TEUVA

 

Teuvan kunnanhallitus