21.01.2019

Kuulutus yhteislupahakemuksen vireille tulosta, BL-Kiinteistöt, Teuva Oy

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus kallion louhintaan, murskaukseen, seulontaan ja louheen välivarastointiin.

Kuulutus

Kuulutuksen liitteet