08.04.2019

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus kallion louhintaan, murskaukseen, seulontaan ja louheen välivarastointiin

Kuulutus 5.4.2019

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 8.4. - 8.5.2019 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän internet-sivuilla www.llky.fi -> Hallinto ja päätöksenteko -> Kuulutukset sekä Teuvan kunnanvirastossa os. Rasintie 1 A.