06.05.2019

Pehkurannannevan turvetuotantoalueen ympäristölupa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 6.5.2019 antanut päätöksen nro 109/2019.  Kuulutus