31.05.2023

Rakennuskielto Siltanevan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 22.5.2023 § 118 päättänyt asettaa Siltanevan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Hirvelänpään ja Lepänloukon välissä, Hangasnevan länsipuolella ulottuen siitä pohjoiseen Kurikan rajalle. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

31.5.2023                                                                               

Kunnanhallitus

Rakennuskielto, Siltanevan alue, kartta