25.06.2018

Suupohjan radan kohtalo askarruttaa mieliä Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla

Teuvan TEAKissa järjestetään 14. elokuuta tärkeä liikennepoliittinen seminaari. Seminaarissa käsitellään läntisen Suomen ja erityisesti Suupohjan radan raideliikenteen jatkuvuutta. Jatkuvuus ja radan kunnostus ovat tärkeitä muiden muassa Kaskisten satamaan tehtyjen noin 50 milj. euron panostuksien vuoksi. Satamaa kehitetään myös jatkuvasti niin, että muiden muassa MetsäGroupin tuotteet siirtyisivät lisäjalostukseen maailman markkinoille jouhevasti. Suupohjan radan varressa on myös puunhankintapisteitä muiden muassa Teuvan asemalla. Pisteestä lähtee teollisuudelle merkittävä määrä puuta, joskin puu kulkee Suupohjasta pääasiassa kumipyörillä, koska rata ei ole siinä kunnossa, että sitä voitaisiin täysin kuormin hyödyntää. Alueen puun myyjät ovat tietenkin huolissaan tämän pisteen kehittymisestä ja jatkumisesta. Raideliikenteen turvaamiseksi on toki tehty myös tuoreita päätöksiä. Vuosina 2018 – 2021 Liikennevirasto investoi 28 milj. euroa vaarallisten tasoristeyksien korjauksiin.  Osa tulee myös Suupohjan radalle Teuvalle, Kauhajoelle ym.

Teuvan sparraajien ja kunnan järjestämän seminaarin työnimi on ”Mikä on Suupohjan radan tulevaisuus - Tarvitseeko Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan vireä elinkeinoelämä raideliikennettä?”

Seminaariin on saatu todella ansiokkaat alustajat. Etelä-Pohjanmaan ratayhdistyksen tavoitteet ja kuulumiset esittelee ratayhdistyksen puheenjohtaja Jorma Vierula. Läntisen Suomen liikenneyhteyksistä ja rataliikenteen mahdollisuuksista sekä tulevaisuuden visioista elinkeinoelämän kehityksen kannalta puhuu johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy.

Läntisen Suomen liikennejärjestelmän toimivuus ja rataliikenteen kilpailukyky vapaan kilpailun lisääntyessä tulevaisuuden Suomessa on liikenneviraston teknisen johtajan Markku Nummelinin teemana. MetsäGroupin metsäjohtaja Juha Mäntylä tuo metsäteollisuuden näkökulman aiheella, Miten puu kulkee nyt ja tulevaisuudessa – Kaskisten sataman ja Suupohjan radan merkitys metsäteollisuuden ja puun myyjien näkökulmasta.  

Johtaja Jussi Parviainen Metsänhoitoyhdistys Lakeudesta esittää alustuksien jälkeen kommenttipuheenvuoron.

Alustuksien jälkeen seuraa paneelikeskustelu. Paneelissa ovat seminaarin alustajat sekä Kaskisten Satama Oy:n toimitusjohtaja Patrik Hellman ja Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen.

Sparraajien sihteeri Erkki Nevanperä kertoo lyhyesti Suupohjan radan perustamisvaiheista ja tilaisuuden päätössanat lausuu Sparraajien johtoryhmän puheenjohtaja Tarja Pienimäki.

Lisätietoja:    Erkki Nevanperä, Teuvan Sparraajien sihteeri, p. 045 156 6056
                    Tarja Pienimäki Teuvan Sparraajien puheenjohtaja, p. 040 580 0273

Seminaarin ohjelma