18.06.2020

Teuvan ja Karijoen yksityisten turvetuottajien kalataloudellinen tarkkailuohjelma

Teuvan- ja Karijoen yksityisten turvetuottajien (Teuva ja Kauhajoki) kalataloudellisen
yhteistarkkailuohjelman hyväksyminen

Kuulutus