17.12.2018

Tielanojen hallinnan siirto

Teuvan kunta omistaa yhteensä kahdeksan tielanaa. Yksityisteiden kesähoidon siirtyessä tiehoitokuntien vastuulle, Teuvan kunnan yhdyskuntarakenne tarjoaa kunnan omistuksessa olevat tielanat yhdistysten hallintaan.

Halukkaita pyydetään laatimaan vapaamuotoinen hakemus 15.1.2019 mennessä os. Teuvan kunta/yhdyskuntarakenne, Rasintie 1 A, PL 25, 64701 Teuva tai sähköpostitse minna.latomaki@teuva.fi. Yhdyskuntarakenne pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus.

Mikäli hakemuksia on enemmän kuin tielanoja, suoritetaan arvonta 1 tielana / kylä periaatteella.

Vastaanottava taho huolehtii tielanan kunnosta ja huollosta käytön aikana sekä mahdollisesta vuokraamisesta tai lainaamisesta. Mikäli tielana palautetaan omistajalle, tulee se olla samassa kunnossa kuin luovutushetkellä.

 

Lisätietoja:
Teuvan kunta, yhdyskuntarakenne
Jukka Palomäki
p. 0500-164404