12.02.2021

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus: Rämäkkä Oy:n valitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 26.10.2020 nro 229/2020

Luvan hakija Rämäkkä Oy on jättänyt Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 26.10.2020 nro 229/2020. Päätös koskee Tervanevan turvetuotannon ympäristölupaa (Teuva).

Lue julkinen kuulutus tästä