13.09.2018

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.9.2018 nro 18/0393/3

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 11.9.2018 Oy Botniarosk Ab:n valitukseen poikkeuslupaa koskevassa asiassa. Hakemus on koskenut Teuvan kunnassa sijaitsevan jätekeskuksen kaatopaikkatoimintaa. Oy Botniarosk Ab on vaatinut, että aluehallintoviraston päätös kumotaan ja asia palautetaan aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi siltä osin kuin hakemus on hylätty PVC-muovin, lasi- ja hiilikuitujätteen, mekaanisen käsittelyn rejektin, orgaanisten poltettavaksi soveltumattomien eristevillojen ja tulipalojätteen osalta.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusaika on 30 päivää hallinto-oikeuden päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Päätös on nähtävillä Teuvan kunnan yhteispalvelupisteessä, os. Porvarintie 20 A 4, 64700 TEUVA.

13.9.2018                                    Kunnanhallitus