15.06.2020

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.5.2020, 20/0191/2

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.5.2020 Johanna Leppäniemen valitukseen hallintojohtajan viran täyttämistä koskevassa asiassa. Leppäniemi on vaatinut, että kunnanhallituksen päätökset 19.2.2018 § 38 ja 16.4.2018 § 80 kumotaan ja asia ratkaistaan hänen edukseen.

Hallinto-oikeus on kumonnut kunnanhallituksen päätökset.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusaika on 30 päivää hallinto-oikeuden päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Hallinto-oikeuden päätös.

15.6.2020                                   

Kunnanhallitus