20.12.2018

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Kuulutus, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 173/2018/1, Ritanevan turvetuotantoalueen ympäristölupa.sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta.