Työllisyyspalvelut


Suupohjan koulutuskuntayhtymän alaisuudessa toimiva Trilla ylläpitää ja kehittää työllisyydenhoitopalveluita seudullisesti. Toimintamuotoina ovat työpajatoiminta ja työvalmennus.

Trillan toiminnalla edistetään työllistymistä, koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä pyritään ennalta ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja siitä aiheutuvia haittoja. Lisäksi Trillan tehtävänä on toteuttaa nuoriso- ja koulutustakuuta tarjoamalla nuorille monipuolista toimintaa ja kehittämällä nuorten palveluita. Toimintaansa varten Trillalla on toimitilat Kauhajoella ja Teuvalla.

Trillan nettisivut