Työllisyyspalvelut


Suupohjan koulutuskuntayhtymä Vuoksi ylläpitää ja kehittää työllisyydenhoitopalveluita seudullisesti. Toimintamuotoina ovat työpajatoiminta ja työvalmennus.

Vuoksin toiminnalla edistetään työllistymistä, koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista sekä pyritään ennalta ehkäisemään työttömyyden pitkittymistä ja siitä aiheutuvia haittoja. Lisäksi Vuoksin tehtävänä on toteuttaa nuoriso- ja koulutustakuuta tarjoamalla nuorille monipuolista toimintaa ja kehittämällä nuorten palveluita. Toimintaansa varten Vuoksilla on toimitilat Kauhajoella ja Teuvalla.

Vuoksi nettisivut