Saavutettavuusseloste

Sivuston toteutuksessa on pyritty EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin. Sivusto on testattu WCAG 2.0 AA-tason mukaisesti kesäkuussa 2019 ja havaitut tekniset puutteet on korjattu. Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu kohtuullisen hyväksi. Havainnoimme jatkuvasti sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia apuohjelmien avulla ja korjaamme sivustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita.

Havaitut puutteet:

  • Useilla sivuilla on liitteinä pdf-dokumentteja. Pääosin ne ovat tehty saavutettavuuden menetelmiä käyttäen, mutta osassa on  saavutettavuudessa on puutteita. Liitettäessä sivustolle uusia pdf-dokumentteja saavutettavuus tullaan huomioimaan.
  • Useilla sivuilla puuttuvat tekstivastineet (kuvalinkit, kuvat)

Teemme jatkuvasti työtä tunnistettujen epäkohtien korjaamiseksi. Parantaaksemme sivuston saavutettavuutta otamme kiitollisuudella vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia voit jättää sähköpostilla osoitteeseen kunta@teuva.fi.