Kipinäkerhot

"Sussa on kipinä
Sen kanssa synnytään
Sun pitää vaan se saada syttymään
Mä nään sen kipinän sen kanssa synnytään
Pian se saadaan syttymään"
Robin

Teuvan toiveharrastusten mallissa sytytetään kipinöitä uusien, mielekkäiden harrastusten aloittamiseen sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseen. Harrastusvalikon luomista varten on kuultu eri ikäisiä oppilaita erityisoppilaat mukaan lukien heidän toiveharrastuksistaan. Teuvan kunnan strategisena painopistealueena on lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen sekä harrastusmahdollisuuksien edesauttaminen. Hanke vie tärkeää tavoitettamme omalta osaltaan kohti yhteistä päämäärää.

Hanketoiminta järjestetään kerhotoimintana, jolloin yksittäiseen kerhoon voi sisältyä usean eri harrastelajin sisältöjä. Kerhoja järjestetään Teuvan yhtenäiskoululla (ala- ja yläkoulu) sekä kahdella kyläkoululla.

Hanketta hallinnoi Teuvan kunnassa osallisuuden toimiala, jonka vastuualueelle kuuluu mm. osallisuustyö, nuorisopalvelut sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut., Merkittävä osa hankkeesta toteutetaan kuitenkin monialaisessa yhteistyössä oppimisen toimialan ja koulujen kanssa. Osallisuuden toimialan pääasiallisena tehtävänä on kehittää hankkeessa tapahtuvaa yhteistyötä sekä levittää harrastamisen kipinää lapsille ja nuorille. Oppimisen toimiala tukee kouluilla tapahtuvaa kerhotoimintaa, lisäksi ohjaajat ovat pääosin oppimisen toimialan henkilöstöä.

Kipinä-kerhot kevät 2023Kerhojen sisältö

  • Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

  • Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. 

  • Lukuvuonna 2021-2022 harrastustoimintaa järjestettiin 235 kunnassa.

  • Lukuvuonna 2022-2023 toiminta laajentunut 249 kunnan alueelle. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen 14,5 M€ lukuvuodelle 2022-2023. Tavoitteena on juurruttaa Harrastamisen Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. 

  • Harrastamisen Suomen malli kirjataan nuorisolakiin. Hallitus esitti 30.6.2022 nuorisolakia muutettavaksi. Lakiin ehdotettiin lisättäväksi uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta. Eduskunta päätti 11.10.2022, että malli vakiinnutetaan nuorisolakiin 1.1.2023 alkaen.

Kerhojen sisältö