Kipinäkerhot

"Sussa on kipinä
Sen kanssa synnytään
Sun pitää vaan se saada syttymään
Mä nään sen kipinän sen kanssa synnytään
Pian se saadaan syttymään"

Robin


Kipinäkerhot ovat osa harrastamisen Suomen mallin toimintaa. Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamuoto. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastamisen Suomen malli


Teuvan toiveharrastusten mallissa sytytetään kipinöitä uusien, mielekkäiden harrastusten aloittamiseen sekä osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseen. Harrastusvalikon luomista varten on kuultu eri ikäisiä oppilaita erityisoppilaat mukaan lukien heidän toiveharrastuksistaan. Teuvan kunnan strategisena painopistealueena on lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen sekä harrastusmahdollisuuksien edesauttaminen. Hanke vie tärkeää tavoitettamme omalta osaltaan kohti yhteistä päämäärää.

Hanketoiminta järjestetään kerhotoimintana, jolloin yksittäiseen kerhoon voi sisältyä usean eri harrastelajin sisältöjä. Kerhoja järjestetään Teuvan yhtenäiskoululla (ala- ja yläkoulu) sekä kahdella kyläkoululla.

Hanketta hallinnoi Teuvan kunnassa osallisuuden toimiala, jonka vastuualueelle kuuluu mm. osallisuustyö, nuorisopalvelut sekä liikunta- ja kulttuuripalvelut. Merkittävä osa hankkeesta toteutetaan kuitenkin monialaisessa yhteistyössä oppimisen toimialan ja koulujen kanssa. Osallisuuden toimialan pääasiallisena tehtävänä on kehittää hankkeessa tapahtuvaa yhteistyötä sekä levittää harrastamisen kipinää lapsille ja nuorille. Oppimisen toimiala tukee kouluilla tapahtuvaa kerhotoimintaa, lisäksi ohjaajat ovat pääosin oppimisen toimialan henkilöstöä.

 

Ajankohtainen kerhokalenteri

Lisätietoja hankkeesta ja kerhoista:

Nuoriso- ja vapaa-aikakoordinaattori

Annika Rantala

annika.rantala@edu.teuva.fi

050 466 1019