ALAKOULUN OPS 2016 -MUKAISET TODISTUSLOMAKKEET

Esiopetus 

Väliarviointi 1.-luokalla

väliarviointi  välitodistus  saatekirje   kansi

Väliarviointi 2.-luokalla

väliarviointi     välitodistus  kansi

Lukuvuositodistus

1. vuosiluokka

2. vuosiluokka

3. vuosiluokka

4. vuosiluokka

5. vuosiluokka

6. vuosiluokka   joulu


Väliarviointi luokilla 3-5
suojattu lomake   paperilomake  ohjeita kotiin

Muut lomakkeet kohdassa Hallinto --> Lomakkeet