Lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Hallinto

Kuntalaisaloite

Esi- ja perusopetus

Esiopetukseen ilmoittautuminen
Erityisen tuen päätös esiopetukseen

Kouluun ilmoittautuminen
Erityisen tuen päätös pdf
Valmistavan opetuksen lähtötilanneselvitys
Oppilashuoltoryhmän muistio
Siirto-HOJKS

Tilojen käyttöhakemukset

Tilavarausjärjestelmä
Liikuntatilojen käyttöhakemus

Varhaiskasvatus

Hakemus varhaiskasvatukseen
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan   
Ilmoitus hoidon tarpeesta
Tuloselvitys varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi

Muut lomakkeet

Lomakkeet ovat pääsääntöisesti pdf-lomakkeita, joiden lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -apuohjelma (ladattavissa ilmaiseksi verkosta). Osa lomakkeista on täytettävissä näytöllä ja osa vain tulostettavissa täyttämistä varten. Jos sinulla ei ole Acrobat Readeria, voit ladata sen ilmaiseksi täältä.

 

Luottamushenkilöt                      
Luottamushenkilön perustietolomake 2021-2025      
Palkkio-/matkakorvausilmoitus, docpdf      
Hakemus ansionmenetyksestä/kustannusten korvaamisesta, pdf      
Hallintosääntö (sis, luottamushenk. palkkio- ja matkustussäännön)      
       
Esi- ja perusopetus      
Oppilaan loma-anomuskaavake, pdf      
Oppilaskuljetusanomus, pdf      
       
Vapaa-aika ja kulttuuri      
Toiminta-avustushakemus      
Ars Nova Botnica -taidenäyttelyn ilmoittautumislomake, pdf      
       
Asuminen ja ympäristö      
Asuntohakemus, doc      
Rakentamisen lomakkeet      
Kaukolämmön liittymishakemus, pdf      
Ilmoitus kaukolämpösopimuksen siirtämiseksi, doc / pdf      
Vesiliittymämuutoshakemus, pdf      
       
Jätelautakunta      
Lomakkeet      
       
Avfallsnämnd      
Blanketter