Lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

 

Hallinto

Kuntalaisaloite
Korkotukihakemus
Korkotuen maksatushakemus
Ilmoitus de-minimis tuesta

 

Esi- ja perusopetus

Valmisvan opetuksen lähtötilanneselvitys
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Pedagoginen arvio
Oppimissuunnitelma
Oppimissuunnitelma esiopetukseen
Pedagoginen selvitys esiopetukseen
Pedagoginen arvio esiopetukseen
Erityisen tuen päätös
Erityisen tuen päätös esiopetukseen
Henkilökohtaisen esiopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Ilmoittautuminen 1. luokalle
Oppilashuoltoryhmän muistio
Siirto-HOJKS

 

Tilojen käyttöhakemukset (TÄMÄN KOHDAN KORVAAN ALLA OLEVALLA LINKILLÄ TILAVARAUKSIIN)

Tilan käyttöhakemus
Liikuntatilojen käyttöhakemus
Kulttuuritalo Orrelan käyttöhakemus
 

Tilavaraukset

Tilavaraukset-sivulle

 

Varhaiskasvatus

Hakemus varhaiskasvatukseen
Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan   
Ilmoitus hoidon tarpeesta
Tuloselvitys varhaiskasvatusmaksun määrittämiseksi
 

 

Muut lomakkeet

 

Lomakkeet ovat pääsääntöisesti pdf-lomakkeita, joiden lukemiseen tarvitaan Acrobat Reader -apuohjelma (ladattavissa ilmaiseksi verkosta). Osa lomakkeista on täytettävissä näytöllä ja osa vain tulostettavissa täyttämistä varten. Jos sinulla ei ole Acrobat Readeria, voit ladata sen ilmaiseksi täältä.

 

Luottamushenkilöt                      
Luottamushenkilön perustietolomake 2017-2021,doc / pdf       
Palkkio-/matkakorvausilmoitus, docpdf      
Hakemus ansionmenetyksestä/kustannusten korvaamisesta, pdf      
Hallintosääntö (sis, luottamushenk. palkkio- ja matkustussäännön)      
       
Esi- ja perusopetus      
Oppilaan loma-anomuskaavake, pdf      
Oppilaskuljetusanomus, pdf      
       
Vapaa-aika ja kulttuuri      
Toiminta-avustushakemus, doc  / pdf      
Ars Nova Botnica -taidenäyttelyn ilmoittautumislomake, pdf      
       
Asuminen ja ympäristö      
Asuntohakemus, doc      
Rakentamisen lomakkeet      
Kaukolämmön liittymishakemus, pdf      
Ilmoitus kaukolämpösopimuksen siirtämiseksi, doc / pdf      
Vesiliittymämuutoshakemus, pdf      
       
Jätelautakunta      
Lomakkeet      
       
Avfallsnämnd      
Blanketter