Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisävero

 

Teuvan kunta on ottanut käännetyn arvonlisäveron käyttöön 1.1.2017 alkaen.

Käännetyllä arvonlisäverovelvollisuudella tarkoitetaan sitä, että ostaja suorittaa palvelun myynnistä arvonlisäveron myyjän puolesta. Niitä elinkeinonharjoittajia, jotka tuottavat Teuvan kunnalle käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuuluvia rakentamispalveluita, pyydetään ottamaan asia huomioon laskutuksessa.

Laskun tulee sisältää yleiset laskumerkinnät. Laskuun ei kuitenkaan merkitä verokantaa eikä sisällytetä veron määrää. Laskussa tulee olla ostajan y-tunnus (0182734-1) ja tieto siitä että ostaja on verovelvollinen ja viittaus ostajan verovelvollisuuden perusteeseen (esim. "AVL 8 c §:n mukaan arvonlisäveron maksaa ostaja").

Verohallinto ohjeistaa käännettyä arvonlisäverokäytäntöä nettisivuillaan

Lisäksi ohjeita löytyy Rakennusteollisuus RT ry:n sivulta.
 

Lisätietoja:
tekninen johtaja Tommi Korpi, tommi.korpi(at)teuva.fi, puh. 040 612 6565
pääkirjanpitäjä Kaisu Mattinen, kaisu.mattinen(at)seutupalvelukeskus.fi, puh. 040 176 5762