Esi- ja perusopetus

 

ESIOPETUS
Lapsen tulee osallistua esiopetukseen vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua. Esiopetus muuttui velvoittavaksi 1.8.15 alkaen
> Perusopetuslain muutos 1.1.2015

Esiopetus on maksutonta ja sitä tulee järjestää vähintään 700 tuntia lukuvuodessa.
Esiopetuksen järjestäjänä Teuvalla on sivistystoimi ja esiopetusta järjestetään eskaritalolla.

PERUSOPETUS
Opetuksessa lähdetään ulos luokasta sinne, missä asiat tapahtuvat. Vastaavasti asioita ympäröivästä maailmasta
tuodaan luokkaan. Koulu ei ole erillinen saareke, vaan vierailujen, havainnoinnin, kokemusten sekä tieto- ja
viestintäteknologian avulla oppiminen pyritään liittämään teuvalaiseen elämään ja suuntaamaan katse kohti tulevaisuutta.
Toiminnan tavoitteena ekologisuus.