Ideapankki

Teuvan kunnan Ideapankkiin voi jättää ideoita jatkuvasti.

Tarkoituksena on löytää uudia ideoita, joilla voidaan

  •  vähentää toimintamenoja tai lisätä tuloja
  •  edistää Teuvan, sen elinkeinoelämän ja kulttuurin monipuolista kehittymistä
  •  parantaa palvelujen toimivuutta
  •  luoda uusimuotoisia palveluja
  •  tehdä Teuvaa tunnetuksi
  •  parantaa kuntalaisten asuinympäristön viihtyisyyttä
  •  edistää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja keskinäistä yhteistoimintaa

Ideaan tulee liittää lyhyt perustelu.

Idean voi esittää omalla nimellä tai nimimerkillä. Kummassakin tapauksessa idean mukana tulee toimittaa esityksen tekijän nimi- ja puhelinnumerotiedot. Esiinnyttäessä nimimerkillä emme julkaise lähettäjän tietoja. Nimettömiä tai asiattomia ideoita ei käsitellä.

Otamme ideoita vastaan Ideapankki-linkin välityksellä sekä sähköpostitse osoitteeseen teuva.ideapankki@gmail.com. Lisäksi ideoita voi tuoda asiointipisteeseen (os. Rasintie 1 A) tai lähettää perinteisen postin mukana osoitteella Teuvan kunta/Ideapankki, PL 25, 64701 Teuva.

Hyvinvointivaliokunta tai yhdyskuntarakennevaliokunta käsittelee ideat. Lisätietoja p. 050 386 4611.

Yhdessä ideoimalla voimme saada aikaan vaikka mitä!