Kylät

Teuvalla maaseutukylät ovat vahvoja toimivia yhteisöjä. Kylät tarjoavat varteenotettavan asumisvaihtoehdon aitoa maaseutua, asumisen väljyyttä ja kylien yhteisöllisyyttä arvostaville.

Horo
Horo elää -facebook-sivu
Kauppila
Kirkonkylä
Komsi
Komsin kylän facebook-sivu
Luovankylä
Luovankylä, Facebook-sivu
Nori
Norinkylä -facebook-profiili
Perälä -facebook-ryhmä
Riippi
Riippi, facebook-sivu
Äystö

Kylien juhlatalot