Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita kunnan hallintoa koskevissa asioissa.

 • Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen
 • Aloitteessa esiteltävä asia tulee esittää lyhyesti, selkeästi ja perustellusti
 • Aloite tehdään kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen Teuvan kunta, PL 25, 64701 Teuva tai sähköpostiin kunta@teuva.fi. Aloitteen voi myös jättää sähköisellä lomakkeella
 • Aloitteessa tulee ilmoittaa aloitteen tekijän yhteystiedot, jos aloitteen tekijöitä on useita, toimitetaan aloitetta koskevat tiedot ensimmäisenä aloitteen allekirjoittaneelle
 • Nimettömiä aloitteita ei käsitellä
 • Jotta asia luokiteltaisiin Kuntalain mukaiseksi kuntalaisaloitteeksi, sillä täytyy olla merkitystä yleisemmällä tasolla kuin vain aloitteen tekijälle itselleen.
 • Jokainen tehty aloite merkitään luetteloon ja toimitetaan sen toimielimen käsittelyyn, jolle asian käsittely tai tarvittava valmistelu kuuluu
 • Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen vastaanottamisesta ja jatkokäsittelystä välittömästi. Tällöin ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan myös arvioitu käsittelyaika.
 • Aloitteet tulee pääsääntöisesti käsitellä kolmen kuukauden kuluessa tai viimeistään vuoden sisällä niiden vireille tulosta
 • Asian niin vaatiessa, aloitteen tekijään ollaan yhteydessä asian käsittelyn aikana. Näin menetellään erityisesti silloin, kun valmistelussa nousee esiin aloitteeseen nähden uusia toteuttamisvaihtoehtoja.
 • Aloitteen tekijälle tulee tehdä ilmoitus käsittelyn päättymisestä ja käsittelyn lopputuloksesta

Saapunut aloite kirjataan liitteineen asianhallintajärjestelmään siten, että asiatyypiksi valitaan aloite. Aloitteille luodaan oma kansio, johon ne kootaan toimielinkäsittelyä varten. Kunkin aloitteen käsittelyvaiheita on tämän jälkeen mahdollista seurata asianhallintajärjestelmästä.

Kunnanhallitus tekee vuosittain selvityksen käsittelyyn tulleista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä ja esittää sen valtuuston hyväksyttäväksi ennen kesäkuun loppua. 

Sähköinen aloitelomake

 

Linkkejä:

 

Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

 

Otakantaa.fi  -  Vaikuta valmisteluun. Osallistu keskusteluun

 

Kuntaliitto on julkaissut oppaan, Vallakas - Kuntalaisen vaikuttamisopas.