Kuntastrategia

TEUVAN KUNTASTRATEGIA VALTUUSTOKAUDELLE 2018-2021

 

Strategiset painopisteet

 • Kunnan talouden tasapainottaminen ja keskeisten palveluiden turvaaminen
 • Kunnan vetovoiman ja elinkeinoelämän edistäminen
 • Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen

Tavoitteet

 • Toimintojen ja palveluiden keskittäminen kunnan sisällä. Tavoitteenamme on turvata lakisääteiset ja kuntalaisille kaikista keskeisimmät palvelut. Tämä vaatii määrätietoista talousohjausta palveluiden kulujen saamiseksi kunnan kantokyvyn mukaiseksi. Valtuuston on yhdessä keskusteltava kunnan roolista ja mahdollisista säästökohteista. Käydään avointa keskustelua siitä, mitkä ovat kunnan elinvoimaisuuden kannalta tärkeimmät kuntalaisten palvelut.
 • Kiinteistösuunnitelman toteuttaminen. Tavoitteenamme on mitoittaa kunnan kiinteistökanta tarvetta vastaavaksi. Käyttökustannuksia vähennetään toimintojen tiivistämisellä. Lisäksi kunnan alueella yksityisessä omistuksessa oleva kiinteistökanta kartoitetaan osana kiinteistöverokertymän tarkastelua.
 • Kunnan omistusten kriittinen tarkastelu ja karsiminen. Valtuuston on selvitettävä, onko kunnan omistus erilaisissa yhtiöissä enää järkevää tai kunnan kannalta tarpeellista. Luovutaan sellaisesta, mistä ei ole kunnan perustoiminnoille hyötyä. Päätetään kunnalle tarpeettomien yhtiöiden ja osakkuuksien myymisestä.
 • Elinkeinoelämää tukevan päätöksenteko- ja toimintakulttuurin lisääminen. Tavoitteenamme on kunnan elinkeinoelämän tukeminen ja työllisyyden parantaminen rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla. Yrittäjämäinen ja kehittävä asenne jalkautetaan joka tasolla.
 • Perheiden hyvinvoinnin turvaaminen. Tavoitteenamme on perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien palveluiden kautta. Jokaisen päätöksen kohdalla huomioidaan näkökulma perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamisesta.

Kärkihankkeita

 • Yritysvaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa (EVA)
 • Seudullinen markkinoinnin lisääminen. Uusien yrittäjien houkuttelu nostaen esille alueen vahvat veturiyritykset: ”tuletko tähän porukkaan yrittämään?”
 • Yhteistyön tiivistäminen yritysten kanssa, yhdessä TEAK:n, SAI:n ja SEK:n kanssa
 • Harrastusmahdollisuuksia edesautetaan
 • Vertaistuelle luodaan mahdollisuuksia ja kartoitetaan tarvitsijat
 • Huolehditaan tukipalveluiden oikea-aikaisuudesta
 • Lapsivaikutusten arvioinnin ottaminen käyttöön päätöksenteossa

Teuvan kuntastrategia valtuustokaudelle 2018-2021