Lapsivaikutusten arviointi

Etelä-Pohjanmaan lapsivaikutusten arviointimalli 2018
Lapsivaikutusten arviointimallin tukiaineisto
Liiteluettelo
Liite 1. Tunnista lapsivaikutusten arvioinnin tarve
Liite 2. Esimerkkejä, milloin lapsivaikutukset tulisi arvioida
Liite 3. Lapsivaikutusten arvioinnin laajuus
Liite 4. Taustalla vaikuttavat lait
Liite 5. Lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaatteet
Liite 6. Suunnitelma aikataulusta, tehtävistä ja vastuista
Liite 7. Päätösvaihtoehtojen muodostaminen
Liite 8. Mitä ja mistä taustatietoja kerätään
Liite 9. Osallisuus ja tiedonkeruun menetelmiä
Liite 10. Esimerkki, kuinka kertoa lapsille LAVAsta
Liite 11. Esimerkki tiedotteesta
Liite 12. Päätösvaihtoehtojen vertailu
Liite 13. Esimerkit vertailusta, Soite, Jyväskylä ja Lahti
Liite 14. Esimerkki päätösehdotuksesta, taustalla lapsivaikutusten arviointi
Liite 15. Esimerkki, kuinka kertoa lapsille tuloksista