Talous ja verotus

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määrärahat, joilla tuotetaan kuntalaisille peruspalvelut. Talousarvioissa määritellään myös tuloarviot. Lisäksi osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti – osavuosikatsaus laaditaan kaksi kertaa vuodessa, huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteiden perusteella. Raportti kertoo asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta.

Kunnan tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilipäätös sisältää myös konsernitilinpäätöksen.