Päiväkodit Teuvalla                                    


Teuvan kunnan varhaiskasvatuksessa toimii kaksi päiväkotia;                                                päiväkodit
päiväkoti Pikkusyreeni keskustassa ja Äystön päiväkoti Äystöllä.

Päiväkodissa lapset toimivat 0 - 3 -vuotiaiden ja 3 - 6 -vuotiaiden ryhmissä.
Toimintaryhmät on jaettu pienryhmiksi.

Lapsiryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi lastenhoitajaa
sekä mahdollisesti ryhmäavustaja.