Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea pitkin vuotta.
Keväisin on yleinen hakuaika koskien päiväkotien vapautuvia hoitopaikkoja ja koululaisten hoitopaikkoja.
Hakuilmoitus julkaistaan keväisin paikallislehti Tejukassa.
 

Hoitopaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.
Jos varhaiskasvatusta tarvitaan vanhemman työllistymisen, opintojen tai koulutuksen vuoksi, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikkaa.
 

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Linkki sähköiseen lomakkeeseen on Lomakkeet -välilehdeltä.

Myös tuloselvityksen liitteineen voi jättää sähköisesti.

Hakulomakkeita ja tuloselvityskaavakkeita päivähoitopaikkaa varten saa varhaiskasvatustoimistolta ja päiväkodista.