Kunnan avoin ostoliikenne

Kunta ostaa koulukuljetukset avoimena liikenteenä.
Kuljetuksiin voi siis osallistua muutkin kuin koulukuljetuksen piiriin kuuluvat oppilaat ja opiskelijat, mikäli autossa on tilaa.

Kuljetusreitit ja aikataulut löytyvät täältä.
Reitit voivat muuttua joka kahdeksas viikko, kun yhtenäiskoulun ja lukion jakso vaihtuu.

Kunkin reitin liikennöitsijä määrittelee kuljetusmaksut.

Lisätietoja kuljetukseen mahtumisesta, reiteistä tai hinnoista voi tiedustella kultakin liikennöitsijältä.