Hankinnat

Teuvan hankintakalenteri informoi hyvissä ajoin Teuvan kunnassa lähiaikoina toteutettavista julkisista hankinnoista. Hankintakalenterin tiedot ovat alustavia ja ne täsmentyvät hankinta-ajankohdan lähestyessä.

Hankintakalenteri lisää julkisten hankintojen suunnitelmallisuutta, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Se mahdollistaa yrittäjille varautumisen tuleviin hankintoihin.

Kalenteri kattaa ns. toistuvat hankinnat. Urakka- ja investointihankinnat määritellään vuosittain investointiohjelman mukaisesti. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan lukuisa määrä erilaisia kertahankintoja.

Teuvan kunnan hankintakalenteri 2023

 

 

Kynnysarvon ylittävät kilpailutukset ovat seurattavissa myös verkossa

https://teuva.fi -> viralliset kuulutukset

 

sekä HILMA-ilmoituskanavalla.

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt, kuten Teuvan kunta, ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.

HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/