Teuvan kunnan tietosuojakäytännöt

Asiakirjajulkisuuskuvaus
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tietopyynnöt

 

Rekisteröidyn informointi

Henkilöstö, luottamushenkilöt, asiakkaat
Tallentava kameravalvonta

 

Rekisteröidyn oikeudet

Voit halutessasi tarkistaa, mitä sinua koskevia henkilötietoja eri rekisterinpitäjät käsittelevät.  Näin voit myös varmistaa, että sinua koskevat tiedot ovat oikeita. Tietosuojavaltuutetun sivuilta löydät ohjeita kuinka voi tarkastaa tietosi tai korjata tietojasi.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö -lomake
Rekisteritietojen korjaamispyyntö -lomake

 

Teuvan kunnan tietosuojavastaava:
Petri Borén
Teknlologiapuisto 1
64800 Kauhajoki
etunimi.sukunimi@seutupalvelukeskus.fi
puh. 040 194 0894

 

Teuvan kunnassa henkilötietoja kirjataan seuraaviin mm. rekistereihin:

Hallinto
Myyntireskontran ja ostoreskontran toimittajatiedot  
Sidonnaisuusrekisteri

Hyvinvointipalvelut
Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietojärjestelmäseloste
Eepos-kirjastojen julkisuuslain mukainen tietosuojaseloste
Nuorisotilan asiakasrekisteri
Opiskelijarekisteri, kansalaisopisto
Opettajarekisteri, kansalaisopisto
Opettajarekisteri, koulutoimi
Oppilasrekisteri, koulutoimi
Opettajarekisteri, lukio
Oppilasrekisteri, lukio
Opettajarekisteri, yhtenäiskoulu
Oppilasrekisteri, yhtenäiskoulu
Opettajarekisteri, eläkeläisopettajat, yhtenäiskoulu
Pro Cosona, päivähoito
Pro Consona, päivähoito, mukana mobiiliratkaisu
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) / varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat lapset

Yhdyskuntarakenne
Kiinteistöjen omistajarekisteri
Maa-ainesluvan saajien rekisteri
Rakennusluparekisteri
Rakennus- ja huoneistorekisteri