Valiokunnat

Teuvan kunta siirtyi 1.6.2017 uuteen toimintamalliin, ja siinä yhteydessä luovuttiin lautakunnista, lakisääteisiä lautakuntia lukuun ottamatta.

Valmistelua ja kunnan kehittämistä ohjaamaan perustettiin kaksi valiokuntaa, hyvinvointivaliokunta ja yhdyskuntarakennevaliokunta. 1.8.2021 alkaen kunnassa on hyvinvointivaliokunta ja elinvoimavaliokunta.