Valiokunnat

Teuvan kunta siirtyi 1.6.2017 uuteen toimintamalliin, ja siinä yhteydessä luovuttiin lautakunnista, lakisääteisiä lautakuntia lukuun ottamatta.

Valmistelua ja kunnan kehittämistä ohjaamaan perustettiin kaksi valiokuntaa, hyvinvointivaliokunta ja yhdyskuntarakennevaliokunta.