Säännöt, taksat, strategiat

 

Säännöt/ohjeet:    

Eettiset pelisäännöt
Graafinen ilme
Hallintosääntö 1.1.2022 alkaen (sis. kunnanvaltuuston työjärjestyksen ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön)
Hankintaohje
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa koskeva ohje 2011
Järjestyslaki (korvaa kunnan järjestyssäännön)
Jätelautakunnan johtosääntö
Katuvalaistuksen rakentamisen pisteytysmalli
Kunnanvaltuuston työjärjestys (sisältyy hallintosääntöön)
Konserniohje 2007
Koulukuljetusperiaatteet 2018
Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö on hallintosäännön lopussa
Matkustusohje 2015  
Päihdeohjelma 2019
Rakennusjärjestys 2002
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 2015
Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 2021
Torisääntö 2000
Urheilijan stipendisääntö 2022
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje 2013
Varhaisen tuen malli Teuvan kunnassa 2019
Viestintäohje 2019
Yleiset jätehuoltomääräykset 1.3.2020 / Allmänna avfallshanteringsbestämmelserna 1.3.2020 
Yritysvaikutusten arvioinnin ohje henkilöstölle, kh 27.1.2020 § 19
Yhdistysten toiminta-avustussääntö 2022

Taksat:

Asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut 2013
Jätetaksa / Avfallstaxa   
Kaukolämpöhinnasto 1.3.2015 alkaen
Kaukolämmön sopimusehdot 1.1.2012 alkaen
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut
Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.3.2017
Luonto-Parran tilojen vuokratoiminnan ohjeet ja tilavuokrat
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet 1.6.2021 alkaen
Vesihuoltolaitoksen taksa
Vesilaitoksen liittymismaksuperusteet
Vesihuoltolaitoksen sopimusehdot 1.7.2003
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1.7.2003
 

Strategiat ja suunnitelmat:

Elinkeino- ja hankintastrtegia 2021-2023
Henkilöstöstrategia 2020    
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020     
Kulttuuristrategia 2012-2016    
Kuntastrategia valtuustokaudelle 2018-2021
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2016
Osallisuusohjelma 2021
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2014     Liitteet 1-8    Liite 9     Liite 10     Liite 11     Liite 12
Seudullinen työllisyysstrategia 2016
Suupohjan seutustrategia 2016
Suupohjan seudun kotouttamisohjelma 2018  
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017
Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2013-2015
Teuvan kunnan kiinteistösuunnitelma 2016
Teuvan kunnan hyvinvointikertomus 2019
Teuvan kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020
Teuvan kunnan uudistumis- ja palvelustrategia 2016-2018
Teuvan markkinointiviestinnän strategia 2009-2012
Turvallisuussuunnitelma 2014