Säännöt, taksat, strategiat

Säännöt/ohjeet:      

 

Graafinen ilme
Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen (sis. kunnanvaltuuston työjärjestyksen ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön)
Hankintaohje 2011
Hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa koskeva ohje 2011
Järjestyslaki (korvaa kunnan järjestyssäännön)
Jätelautakunnan johtosääntö
Kunnanvaltuuston työjärjestys (sisältyy hallintosääntöön)
Konserniohje 2007
Koulukuljetusperiaatteet 2014
Luottamushenkilöiden palkkio ja matkustussääntö  (hallintosäännön lopussa)
Matkustusohje 2015
Rakennusjärjestys 2002
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje 2015
Tietoturvapolitiikka ja tietoturvaohjeet 2015
Torisääntö 2000
Urheilijan stipendijärjestelmä 2012
Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaohje 2013
Viestintäohje 2015
Yleiset jätehuoltomääräykset / Allmänna avfallshanteringsbestämmelserna  

Taksat:

Asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut 2013
Jätetaksa / Avfallstaxa   
Kaukolämpöhinnasto 1.3.2015 alkaen
Kaukolämmön sopimusehdot 1.1.2012 alkaen
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut
Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.3.2017
Luonto-Parran tilojen vuokratoiminnan ohjeet ja tilavuokrat
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet 1.1.2008 alkaen
Vesihuoltolaitoksen taksa
Vesilaitoksen liittymismaksuperusteet
Vesihuoltolaitoksen sopimusehdot 1.7.2003
Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot 1.7.2003

Strategiat ja suunnitelmat:

Elinkeinostrategia 2017-2018
Hankintastrategia 2014-2020
Henkilöstöstrategia 2020    
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuoteen 2020     
Kulttuuristrategia 2012-2016    
Kuntastrategia valtuustokaudelle 2018-2021
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2016
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2014   Liitteet 1-8  Liite 9   Liite 10   Liite 11   Liite 12    
Seudullinen työllisyysstrategia 2016
Suupohjan seutustrategia 2016
Suupohjan seudun kotouttamisohjelma 2012  
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2017
Terveysliikunnan toimenpideohjelma 2013-2015
Teuvan kunnan kiinteistösuunnitelma 2016   
Teuvan kunnan hyvinvointikertomus, raportti vuodelta 2017 ja suunnitelma vuodelle 2018
Teuvan kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2020
Teuvan kunnan uudistumis- ja palvelustrategia 2016-2018
Teuvan markkinointiviestinnän strategia 2009-2012
Turvallisuussuunnitelma 2014