Jätehuolto

Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa alueellinen jätehuoltoyhtiö Oy Botniarosk Ab.

Suupohjan jätelautakunta - Sydösterbottens avfallsnämnd on Oy Botniarosk Ab:n jäsenkuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka hoitaa jätelaissa kunnalle määrätyt jätehuoltoviranomaisen tehtävät. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaavat jätehuollon valvonnasta.
 

Jätelautakunnan yhteystiedot:

Teuvan kunta / Suupohjan jätelautakunta, os Rasintie 1 A, PL 25, 64701 Teuva sähköposti: jatelautakunta@teuva.fi

Jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, puh. 040 641 8125, sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi
 

Avfallsnämndens kontaktuppgifter:

Östermark kommun / Sydösterbottens avfallsnämnd, Rasintie 1 A, PB 25, 64701 Östermark e-post: jatelautakunta@teuva.fi

Avfallsombud Anna-Kaisa Riskula, tfn. 040 641 8125, e-post: förnamn.efternamn@teuva.fi

Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi 1.7.2022 
Kungörelse om ändring av avfallstaxan 1.7.2022
Jätetaksa 1.7.2022 (muutokset punaisella)  Avfallstaxan 1.7.2022
Taksan liite biojäte  Taxans bilagor bioavfall
Taksan liite biojäte TSV  Taxans bilagor bioavfall AHA


Jätelautakunnan kokouspöytäkirjat / Avfallsnämndens protokoll

Lomakkeet / blanketter:

Määräykset ja taksa / bestämmelser och taxa:

Jätehuoltomääräykset 1.3.2020 / Avfallshanteringsföreskrifter 1.3.2020
Perustelumuistio 1.3.2020 / Motivering 1.3.2020

TAKSA 1.1.2020

Taksan liitteet 1.1.2021

AVFALLSTAXA 1.1.2020

Taxans bilagor 1.1.2021

Tietosuojaseloste - Dataskyddsbeskrivning

Jätelautakunnan johtosääntö - Instruktion för avfallsnämnden

 

Jätteenkuljetusyritykset

Avfallstransportbolag

Hyväksytyt lietteiden kuljettajat/Godkända slamtransportörer

Taulukkopohja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustietojen toimittamiseen (kuljetusyrittäjille)

Tabellbotten för att lämnas transportuppgifterna om slamtransport (för transportföretagarna)