Jätehuolto

Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa alueellinen jätehuoltoyhtiö Oy Botniarosk Ab.

Suupohjan jätelautakunta - Sydösterbottens avfallsnämnd on Oy Botniarosk Ab:n jäsenkuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka hoitaa jätelaissa kunnalle määrätyt jätehuoltoviranomaisen tehtävät. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaavat jätehuollon valvonnasta.


Jätelautakunnan kokouspöytäkirjat / Avfallsnämndens protokoll