Jätehuolto

Jätehuollon käytännön järjestämisestä vastaa kahdeksan kunnan perustama alueellinen jätehuoltoyhtiö Oy Botniarosk Ab. Yhtiön vuonna 2001 valmistunut jätekeskus sijaitsee Teuvalla.

Suupohjan jätelautakunta - Sydösterbottens avfallsnämnd on Oy Botniarosk Ab:n jäsenkuntien yhteinen lautakunta, jonka isäntäkuntana toimii Teuva. Jätelautakunta pättää asioista, jotka jätelaissa on määrätty kunnan hoidettavaksi. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus vastaavat jätehuollon valvonnasta.

Teuvan alueella jätekuljetuksista vastaa Suupohjan Kuljetus Oy, puh. 0500 166 418, osoite: Hangasluomantie 67, 66360 KESTI.

Muiden alueen jäsenkuntien jätteenkuljetusyritykset löytyvät Oy Botniarosk Ab:n Internetsivulta osoitteesta: http://www.botniarosk.fi/fi/p/yhteystiedot/jatteenkuljetusyritykset.link

Hyväksytyt lietteiden kuljettajat/Godkända slamtransportörer

Kuntien yhteisen jäteasiamiehen toimisto sijaitsee Teuvalla.

Vs. Jäteasiamies Anne Bergqvist, puh. 040 641 8125

Sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

 

Määräykset ja taksat:

Yleiset jätehuoltomääräykset 2014 - Almänna avfallshanteringsbestämmelser 2014

Tietosuojaseloste - Dataskyddsbeskrivning

TAKSA 1.2.2018 ALK.

Taksan liitteet 1.7.2018

AVFALLSTAXA 1.2.2018

Taxans bilagor 1.7.2018

 

Lomakkeet:

Taulukkopohja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetustietojen toimittamiseen (kuljetusyrittäjille)

Tabellbotten för att lämnas transportuppgifterna om slamtransport (för transportföretagarna)

Hakemus jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Ansökan om förlängning av avfallskärlets tömningsintervall

Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä

Anmälan om användning av gemensamt avfallskärl

Ilmoitus vapaa-ajan asunnon jätehuollosta / yhteisestä jäteastiasta

Anmälän om ordnande av avfallshantering vid fritidsbostad / gemensamt avfallskärl

Hakemus jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi määräajaksi

Ansökan on avbrott i tömningarna för viss tid