Sydösterbottens avfallsnämndens protokoll och föredragningslistor

Föredragningslistan för Sydösterbottens avfallsnämnd [Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark] publiceras på hemsidan dagen före sammanträdet och protokollet genast efter justeringen.

Protokollet hålls till påseende i alla medlemskommuner första helgfria måndagen i månaden som följer efter protokollets justering.

Protokoll 2022
26.4.2022
14.6.2022
11.10.2022
30.11.2022

Protokoll 2021
13.4.2021
16.11.2021

Protokoll 2020
30.1.2020
bilagor 30.1.2020
2.9.2020
26.11.2020

Protokoll 2019
21.5.2019
31.10.2019

Protokoll 2018
24.4.2018
- bilaga 1, verksamhetsberättelse och resultaträkning
- bilaga 2, brev
- bilaga 3, blankett
- bilaga 4, avfallsavgiftstabell nro 2
- bilaga 5, avfallsavgiftstabell nro 3 
2.10.2018                                                                                                                                                                                              21.11.2018

Protokoll 2017
29.3.2017
3.5.2017
5.10.2017 
12.12.2017
- bilaga 1, avfallstaxa
- bilaga 2, talousarvio

Protokoll 2016
24.2.2016
10.3.2016
18.5.2016
29.6.2016
2.11.2016

Protokoll 2015
18.2.2015
30.9.2015
26.11.2015